Aleja 54-56
Komisji Edukacji Narodowej
Aktualności Forum Administracja Telefony Linki
Wymianę liczników zimnej i ciepłej wody w lokalach
2014-05-09, 18:28
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wymianę liczników w lokalach.

Wymiana będzie odbywać się w godzinach od 7:00 do 20:00 wg harmonogramu:

BUDYNEK KEN 56 – 20 i 21 maja (wtorek, środa)

BUDYNEK KEN 54
I klatka – 22 maja (czwartek)

II klatka – 27 maja (wtorek)

III klatka – 28 maja (środa)

IV klatka – 29 maja (czwartek)

V klatka – 30 maja (piątek)


W portierni wyłożone są dla Państwa listy do zapisów na konkretne godziny
prosimy o rezerwowanie terminów.

Osoby nie mieszkające na stałe lub planujące nieobecność w terminach
wymiany prosimy o kontakt z administracją tel. 609-12-51-59
lub mailowo: n.pohl@altiplano.p


Przypominamy, że konieczne jest przygotowanie i umożliwienie
bezpośredniego dojścia do miejsca, w którym obecnie zamontowane są liczniki.Zaproszenie na zebraie WM - 2014
2014-03-03, 15:43
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej KEN 54 i 56 zwołuje zebranie właścicieli lokali

w dniu 12 marca 2014 o godz. 18:00
w Restauracji Staroświecka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 54.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania finansowego za okres od 01.01. do 31.12.2013 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej
- przyjęcia planu gospodarczego oraz ustalenia wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zarządu
nieruchomością wspólną na rok 2014
- określenia wydatków na remonty oraz ustalenie wysokości zaliczek na ich pokrycie
- przyjęcia „Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, podgrzania wody, dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków oraz kosztów wymiany indywidualnych liczników ciepła i wody”
- wyrażenia zgody na postawienie stacji bazowej GSM
5. Sprawy różne, wolne wnioski
6. Zamknięcie Zebrania

Ze względu na wagę omawianych spraw serdecznie prosimy Państwa o przybycie na zebranie lub udzielenie innej osobie pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa i podejmowania uchwał.

Materiały źródłowe na zebranie WM będą do Państwa przesłane oraz dostępne na forum.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej KEN 54 i 56


Śmieci - zmian systemu gospodarowania odpadami od 1.07.13
2013-05-14, 11:37
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 lipca 2013 nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 poz. 391 z późn.zm.) określa nowe zasady wywozu odpadów. Do 30 czerwca br. za wywóz nieczystości odpowiedzialna jest Wspólnota Mieszkaniowa, natomiast od 1 lipca br. zadania te zostały przekazane Miastu Stołecznemu Warszawa, które na mocy w/w ustawy stanie się właścicielem odpadów na swoim terenie.

Wysokość stawek określa Uchwała nr LI/1497/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Począwszy od 1 lipca br. miesięczne stawki opłat za posegregowane odpady komunalne wyniosą:
- gospodarstwo jednoosobowe - 19,50 zł.
- gospodarstwo dwuosobowe - 37,00 zł.
- gospodarstwo trzyosobowe - 48,00 zł.
- gospodarstwo czteroosobowe i więcej - 56,00 zł.
W przypadku odpadów niesegregowanych opłaty będą wyższe o 40%

Prosimy o wypełnienie oświadczeń, czytelne podpisanie i przekazanie do administracji lub pozostawienie w dyżurce ochrony. Podpisane oświadczenie można także przesłać na adres mailowy: b.stolarczyk@altiplano.pl ub przesłania listownie na adres: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości al. KEN 54 i 56, al. Komisji Edukacji Narodowej 56/200, 02-797 Warszawa w terminie do 20 maja 2013 roku. Oświadczenia muszą wypełnić właściciele lokali, a nie osoby wynajmujące mieszkanie.

Oświadczenie do pobrania z forum po zalogowaniu się.
oświadczenie


Zaproszenie na zebranie 2013
2013-02-11, 23:25
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej KEN 54 i 56 zwołuje zebranie właścicieli lokali

w dniu 19 lutego 2013 (wtorek) o godz. 18.30
w garażu podziemnym na poziom -2.
(Osoby przybywające na zebranie proszone są o wzięcie ze sobą własnych siedzisk.)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 rok
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania finansowego za okres od 01.01. do 31.12.2012 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej
- przyjęcia planu gospodarczego oraz ustalenia wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na rok 2013
- określenia wydatków na remonty na rok 2013 oraz ustalenie wysokości zaliczek na ich pokrycie
5. Sprawy różne, wolne wnioski
6. Zamknięcie Zebrania

Ze względu na wagę omawianych spraw serdecznie prosimy Państwa o przybycie na zebranie lub udzielenie innej osobie pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa i podejmowania uchwał.
Materiały źródłowe na zebranie WM będą do Państwa przesłane oraz dostępne na forum.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej KEN 54 i 56


Zaproszenie na Zebranie WM
2012-02-08, 22:23
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej KEN 54 i 56
zwołuje zebranie właścicieli lokali


w dniu 16 lutego 2012 (czwartek) o godz. 18.00
w lokalu usługowym Mamma Mia w budynku KEN 56; wejście od strony ul. Lanciego


Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity; Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903)
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2011 rok
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania finansowego za okres od 01.01. do 31.12.2011 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej
- przyjęcia planu gospodarczego na rok 2012 oraz ustalenia wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na rok 2012
- określenia wydatków na remonty na rok 2012 oraz ustalenie wysokości zaliczek na ich pokrycie
5. Sprawy różne, wolne wnioski
6. Zamknięcie Zebrania

Ze względu na wagę omawianych spraw serdecznie prosimy Państwa o przybycie na zebranie lub udzielenie innej osobie pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa i podejmowania uchwał.
Materiały źródłowe na zebranie WM będą do Państwa przesłane oraz dostępne na forum.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej


Odczyt linczików na dzień 31.12.2011
2012-01-02, 15:35
Szanowni Państwo,

Przypominamy o zwrocie odczytu liczników na dzień 31.12.2011.

Odczyty będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 04.01.2012 (środa)

Po tym terminie lokale zostaną rozliczone ryczałtowo.


Dużury administratora w lipcu.
2011-06-27, 21:31
Szanowni Państwo,

Z uwagi na okres urlopowy, w terminie: 04.07.2011- 31.08.2011,
zmianie ulegają godziny dyżurów Administratora.

Poniżej przedstawiamy plan dyżurów na miesiąc lipiec

4.07. poniedziałek 12:30-13:30
5.07. wtorek 8:30-9:30
7.07. czwartek 16:30-18:30
11.07. poniedziałek 9:00-11:00
13.07. środa 17:00-19:00
18.07. poniedziałek 9:00-11:00
20.07. środa 17:00-19:00
25.07. poniedziałek 12:30-13:30
26.07. wtorek 8:30-9:30
28.07. czwartek 16:30-18:30

Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Beata Stolarczyk – Administrator


Głosowanie uchwał !!!
2011-06-12, 23:33
Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości KEN 54 i 56 zwracam się do Państwa z prośbą o głosowanie Uchwał WM podejmowanych w następujących, bardzo istotnych dla mieszkańców, kwestiach:

Uchwała nr 1/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi WM za okres od 01. 01 do 31.12.2010 dotyczy akceptacji rozliczenia kwoty niedoboru w wysokości 432,42 zł. na poszczególnych właścicieli zgodnie z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz wyrażenia zgody na powiększenie salda Funduszu Remontowego o wartość uzyskanych przychodów i pożytków z nieruchomości wspólnej. Środki na koncie remontowym na 31.12.10 wynoszą 280.930,29 zł. Udzielenie absolutorium Zarządowi WM wynika z przepisów ustawy o własności lokali. Państwa głos jest niezbędny w celu zamknięcia spraw finansowych za rok 2010.

Uchwała nr 2/2010 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarczego oraz ustalenia wysokości zaliczek na rok 2011. Zmiana wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną pozwoli na wykonanie niezbędnych prac związanych z konserwacją obiektu, pielęgnacją zieleni oraz wykonaniem prac związanych z poprawą stanu placu zabaw. Głosowanie tej uchwały jest bardzo ważne z punktu widzenia bieżącej działalności WM – na dzień dzisiejszy Zarząd nie może wykonać malowania poziomów -1 i -2 oraz słupków wzdłuż chodnika przed lokalami usługowymi czy tez wymiany nawierzchnia placu zabaw. Zlecenie tych prac poprawiłyby stan techniczny i estetykę nieruchomości wspólnej.

Uchwała nr 3/2011 w sprawie określenia wydatków na remonty na 2011 rok dotyczy wyrażenia zgody właścicieli lokali na naprawę obróbek blacharskich w miejscach przecieków oraz uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych budynków. Brak działań w tym zakresie może spowodować daleko idące skutki – pogorszenie stanu technicznego nieruchomości. Zgoda właścicieli wyrażona w formie głosowania pozwoli na uruchomienie odpowiednich procedur i rozpoczęcie prac w najbliższym czasie.

Uchwała nr 4/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Porządku Domowego ułatwi możliwość egzekwowania np. prawidłowego parkowania, palenia w budynkach (windach) oraz innych spraw społecznie istotnych. Próba przyjęcia Regulaminu odbywa się już po raz kolejny. Przedstawiona treść Regulaminu została poprawiona zgodnie z życzeniami mieszkańców, uczestników zebrań WM.

Treści wszystkich uchwał wraz z ałącznikami zostały przekazane Państwu z zawiadomieniem o zebraniu. Są dostępne także na stronie internetowej WM.
Karty do głosowania można odebrać w pomieszczeniu ochrony lub w administracji (w godzinach dyżurów) jak również wydrukować z załącznika.
Podpisaną kartę BARDZO PROSIMY zwrócić administratorowi bądź włożyć do skrzynki administracyjnej umieszczonej na ścianie portierni ewentualnie pozostawić w ochronie. Istnieje również możliwość przesłania karty skanem.
Ze względu na wagę i pilność spraw - termin zwrotu kart DO DNIA 20 CZERWCA 2011.

Z poważaniem
Beat...

[ Czytaj całość ]

Zebranie 2011 !
2011-02-27, 20:26

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej KEN 54 i 56

zwołuje zebranie właścicieli lokali

w dniu 8 marca 2011 (wtorek) o godz. 18.00

w GARAŻU PODZIEMNYM NA POZIOMIE -1


Na podstawie art. 30 ust.1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekstjednolity – Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Omówienie sprawozdania finansowego za 2010 rok
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
-przyjęcia sprawozdania finansowego za okres od 01.01. do 31.12.2010 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej
-przyjęcia planu gospodarczego na rok 2011 oraz ustalenia wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na rok 2011
-określenia wydatków na remonty na rok 2011 oraz ustalenie wysokości zaliczek na ich pokrycie
-przyjęcia Regulaminu Porządku Domowego
5. Sprawy różne, wolne wnioski
6. Zamknięcie Zebrania

Ze względu na wagę omawianych spraw serdecznie prosimy Państwa o przybycie na zebranie lub udzielenie
innej osobie pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa i podejmowania uchwał.

Materiały źródłowe na zebranie WM będą do Państwa przesłane oraz dostępne na forum.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej


Windy w bud. 56
2011-02-16, 15:58
W dniach 14 - 28 będzie czynna tylko jeden winda, z powodu remontu napędu drzwi zgodnie z zalecaniem UDT.


Burza 03.06.2010 - zalane p. - 1 -2
2010-06-04, 16:08
Szanowni Państwo,

Podczas burzy (03.06.2010) zostały zalane komórki lokatorskie i garaże na poziomie -1 i -2.

Prosimy o zabezpieczenie swojego mienia.

Prosimy o sprawdzenie swoich pomieszczeń i zgłoszenie ewentualnych strat na najbliższym dyżurze administratora.

Jednocześnie informujemy iż z powodu zalania podszybia, dźwig będzie unieruchomiony do odwołania.

Administrator

Beata Stolarczyk


Zebranie roczne 2010
2010-03-01, 22:38
ZAWIADOMIENIEDziałając na podstawie art. 30 Ustawy o własności lokali

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej KEN 54 i 56 zwołuje:

Zebranie właścicieli lokali w dniu 3 marca 2010 r. (środa) o godz. 18:30 w garażu podziemnym na poziomie - 2O udział w Zebraniu proszeni są wszyscy właściciele lokali. W przypadku braku możliwości osobistego wzięcia udziału prosimy o udzielenie pełnomocnictwa (w załączeniu) innej osobie. Jeden pełnomocnik może mieć podpisane pełnomocnictwa od wielu właścicieli.

Osoby przybywające na zebranie proszone są o wzięcie ze sobą własnych siedzisk.

z poważaniem,
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej KEN 54 i 56


Zmiana numeru rachunku bankowego
2010-01-29, 20:07
Od dnia 1 LUTEGO 2010 ulega zmianie numer rachunku bieżącego Wspólnoty Mieszkaniowej.
PROSIMY PAŃSTWA O DOKONYWANIE WPŁAT NA INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH, które są wygenerowane do poszczególnych lokali.

Szczegóły na forum.


Jednocześnie informujemy, że przyjęto uchwały 9 i 10/2009 ws. zwykłego zarządu garaży.


Wesołych Świąt!
2009-12-23, 22:09
Drodzy Państwo,

z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia. Niech ten czas będzie dla Państwa pełen spokoju, radości
i rodzinnego ciepła.


Wesołych Świąt!

Zarząd Wspólnoty


Wymiana liczników wody.
2009-12-02, 00:37
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 7 grudnia będzie przeprowadzana wymiana liczników wody w lokalach, według zamieszczonego harmonogramu.
Prace wykonuje konserwator osiedla firma:
Wismar Wiesław Sobolewski 0 501-195-403
Sylwester Godlewski 0 507-389-905
Prosimy o umożliwienie dostępu do liczników.
Osoby, które nie mogą udostępnić lokalu w wyznaczonym terminie, proszone są o bezpośredni kontakt telefoniczny z konserwatorem.

Harmonogram dostępny na forum.


Roczny obowiązkowy przegląd instalacji gazowej i wentylacji.
2009-12-02, 00:32
Szanowni Państwo,

Informujemy, że:
w budynku 54 w dniu 7 grudnia godz. 16:00-20:30;
w budynku 56 w dniu 8 grudnia godz. 16:00-20:30;
odbędzie się roczny obowiązkowy przegląd instalacji gazowej i wentylacji.

Przegląd przeprowadza firma:
Kometor Usługi Kominiarskie Henryk Anders
tel. Kontaktowy 0 501-072-914
Prosimy o udostępnienie lokali w powyższym terminie.


Wymiana liczników CW i ZW oraz centralnego ogrzewania
2009-11-08, 14:02
W związku z prawnym obowiązkiem okresowej legalizacji liczników ciepła i wodomierzy:

1. Do końca roku zostaną wymienione liczniki zimnej i ciepłej wody.

2a. Właściciele mieszkań którzy mają zainstalowane liczniki ciepła (centralne ogrzewanie) do 15 listopada 2009 muszą złożyć oświadczenie o chęci wymiany ciepłomierza (270 zł każdy) przez Wspólnotę,

2b. lub do końca roku wymienić lub zalegalizować licznik (liczniki) we własnym zakresie.

3. Osoby które ciepłomierza nie posiadają, lub posiadanego nie wymienią i nie zalegalizują będą rozliczani na podstawie średniego kosztu ogrzewania m² budynku.

Harmonogram wymian zostanie wywieszony na klatkach.
Szczegółowa informacja Zarządu odnośnie powyższej operacji na forum.


Brak wody dłużej - do czwartku
2009-10-23, 00:19
Niestety w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac remont się przedłuży

Zimna woda będzie niedostępna w godz. 8:00-18:00.:
- od poniedziałku 26.10 do czwartku 29.10.

Ciepła woda będzie niedostępna przez całą dobę:
- od poniedziałku 26.10 do czwartku 29.10.

Informacja na forum


Przerwy w dostawie ciepłej i zimnej wody:
2009-10-08, 11:29
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 12.10.2009 będą przeprowadzane prace związane z wymianą instalacji ciepłej wody (instalacja poziomów i cyrkulacji) w budynku KEN 54.

W związku z tym nastąpią przerwy w dostawie ciepłej i zimnej wody:

Zimna woda będzie niedostępna w godz. 8:00-18:00.:
- od poniedziałku 12.10 do piątku 16.10 oraz
- od poniedziałku 19.10 do piątku 23.10.

Ciepła woda będzie niedostępna przez całą dobę:
- od poniedziałku 12.10 do piątku 16.10 oraz
- od poniedziałku 19.10 do piątku 23.10.

W miarę możliwości wykonawca udostępni pobór wody w poszczególnych klatkach, o czym będziemy Państwa zawiadamiać.

Za utrudnienia z góry przepraszamy.

Informacja na forum


Przerwa w dostawie wody do lokali 28.09 w godz. 9 - 15
2009-09-27, 21:32
Szanowni Państwo,
Informuję, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych
w dniu 28 września 2009nastąpi przerwaw dostawie wody do lokali w godzinach 9.00 – 15.00

Za utrudnienia z góry przepraszamy.


Witamy Gość
wtorek, 22 październik, 15:28

Zaloguj
Użytkownik:
Hasło:
Zapamiętaj 
Zapomniałem hasła
Rejestracja


Linki
Mapy okolicy

Menu
FAQ
Forum
Szukaj

Ostatnie tematy
» Tanie rolety
» Sklep z gadżetami imprezowymi
» Zabawki erotyczne dla facetów
» Soczewki
» Pakiety medyczne Gdania
» Dieta a cetring
» Odpowiedni automat
» Odpowiednia regeneracja sportowa
» Co na zniszczoną skórę
» Strona z drabinami


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group